Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Bevakning & Larm

Väktarbevakning

SAFE Bevakning i Malmö erbjuder idag olika former av bevakningstjänster som t.ex. fastighetsjour, reception, utryckning, larm och störningsjour i Malmö och Skåne. Gemensamt för alla våra bevakningstjänster är att vi alltid garanterar att du som kund får erfarna, kompetenta och speciellt utvalda väktare, och kan vara säker på att känna dig trygg i samarbetet med oss.

På SAFE Bevakning vill vi bygga en framtid tillsammans med dig baserat på en nära kontakt och bra relation. Det som skiljer oss från många andra är att vi ser dig som en partner, inte bara som en kund. Det är otroligt viktigt för oss att du är 100 % nöjd och för att säkerställa detta är vi ytterst lyhörda för vad du vill ha och ser sedan till att leverera det.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor och funderingar.

Rondering

Den ronderande väktarens främsta uppgift är att se till att din egendom skyddas från inbrott och skadegörelse, men kan även se till att allt inne i lokalerna är ok. Ett exempel kan vara en rondering där väktaren kontrollerar att samtliga fönster är stängda, kaffemaskiner avstängda, inga läckage inomhus, inga obehöriga osv. Det finns egentligen inga begränsningar för vad våra väktare kan hjälpa dig med.

Stationärt

Den stationära väktaren finns alltid på plats hos dig på de tider och platser du bestämmer. 

Exempel kan vara att bevaka lokalerna efter inbrott, agera brandvakt, bemanna in/utpasseringar osv. Det finns egentligen inga begränsningar för vad våra väktare kan hjälpa dig med.

Reception

Ibland kan det vara av vikt att ha extern personal i receptionen, personal som är utbildad i just receptionstjänst men som även är utbildade väktare och kan agera utifrån det om det skulle behövas. Vanliga platser där man kan använda sig av väktare i receptionen är företag med dyrbar eller åtråvärt material, lokaler där mycket folk från allmänheten rör sig osv.

Utryckning

Väktaren som rycker ut på larm hos våra kunder har oftast ett antal års erfarenhet inom yrket och kan hantera både inkräktare på plats och större åverkan. En väktare har rätt att gripa tjuvar på bar gärning, dock är väktarens primära uppgift att snabbt komma på plats för att störa pågående inbrott. De gånger t.ex. ett fönster blivit förstört eller liknande har väktaren med sig utrustning för att skyddstäcka det skadade fönstret och ser även till att glasmästare eller liknande kommer på plats snarast - varje kund har sina önskemål, och vårt mål är att se till att du får det du är i behov av.

Fastighetsjour

Våra väktare som hanterar fastighetsjouren är riktiga hjältar! De ska vara beredda på att kunna hantera allt från en trasig säkring till stora vattenläckage med tusentals liter rinnande vatten till att kanske behöva utrymma lokaler efter utsläpp av giftiga gaser. För att kunna utföra fastighetsjour skall man vara en stor mångsysslare och besitta många olika kunskaper - det gör våra väktare! 

Störningsjour

Vår personal som hanterar t ex. högljudda grannar nattetid är specialutbildade på konflikthantering och hanterar varje störningsjour individuellt. På en störningsjour är det ett lagkrav att man alltid är två personer på plats dels för att dokumentera vad som hänt för att kunna överlämna till fastighetsägaren, men även för att kunna hantera situationer som kan vara farliga.

Vår personal är redo att utföra de uppdrag du behöver hjälp med oberoende om det är dagtid, nattetid eller nyårsafton - vi finns alltid på plats för dig.

Larm

Med en larmväska från SAFE Bevakning kan ni lämna er arbetsplats i tryggt förvar. Med medföljande "taggar" larmar ni enkelt av er arbetsplats när ni anländer på morgonen och larmar på när ni lämnar. Inga koder behövs, så risken för att fel kod slås in är bortplockad. Larmcentralens övervakningspersonal kan se videon i realtid, vilket är det bästa sättet att röja alla tvivel. I händelse av inbrott larmar övervakningscentralen ut väktaren alternativt polis. Givetvis har vi även mobila brandlarm och liknande.

Behöver du någon typ av annat larm, vilket som helst, har vi givetvis avtal med auktoriserade larminstallatörer.

Trygghetsrondering

  • Vi kör förbi så ofta ni önskar
  • Vi håller kontakt med er personal
  • Vi ingriper vid behov
  • Vi skapar trygghet hos personalen och otrygghet för ev. bråkmakare

 

 

Parkeringsövervakning

Parkeringsvaktens uppgift är att öka trafiksäkerheten i stadsmiljö och bostadsområden. På plats informerar parkeringsvakten om de parkeringsregler som föreligger samt hjälper till så att tillgängligheten blir så bra som möjligt, kontroll av avgifter och diverse tillstånd görs också.

Hela processen från utfärdande av kontrollavgifter till det administrativa arbetet handläggs av oss.

Våra parkeringsvakter arbetar i väl synliga uniformer och agerar alltid med hänsyn till uppkomna situationer. SAFE Bevakning kan hjälpa dig med allt från planeringsarbetet till själva övervakningen.

För mer information kontakta Ola Ahlstedt

Direkt 010-207 85 85
E-post: ola@safebevakning.se